Oferta

Podczas eksploatacji instalacji elektrycznej jej elementy często ulegają zużyciu. Prawo budowlane nakazuje, aby pomiarów elektrycznych i piorunochronnych dokonywać nie rzadziej niż co pięć lat. Niektóre budynki lub pomieszczenia wymagają częstszych kontroli (zagrożone wybuchem, zagrożone pożarem, mokre, wilgotne, na otwartym powietrzu, zaliczone do I, II, III kategorii zagrożenia ludzi). Dlatego warto w tej kwestii zaufać specjalistom – jesteśmy do Państwa dyspozycji!

 

Wykonujemy usługi z zakresu:

 

Pomiary elektryczne:

  • sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie/ uziemienie),
  • sprawdzenie działania i pomiary parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych, 3-fazowych, silników i urządzeń,
  • pomiary rozdzielnic NN, spawarek, dźwigów i elektrowciągów.

 

Pomiary piorunochronne (odgromowe):

  • pomiary rezystancji uziomów piorunochronnych,
  • badanie ciągłości połączeń zwodów między złączami kontrolnymi.

 

Pomiary natężenia oświetlenia:

  • pomiary na stanowiskach pracy,
  • pomiary oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego.

 

Pomiary elektrostatyczne:

  • pomiary elektrostatyczne podłóg i wykładzin.

 

Usuwamy usterki wykryte podczas pomiarów elektrycznych.

Wykonujemy naprawy i konserwacje instalacji piorunochronnych.

Engineer makes maintenance of power network automation

 

Spannungsprüfer im Verteilerkasten #bn